هاست اشتراکی لینوکس (وردپرس)

سرعت , کیفیت , امنیت

پلن اول

200 مگابایت فضا
کنترل پنل cpanel
هارد پرسرعت SSD
پشتیبانی 24 ساعته
ترافیک ماهیانه ۵۰ گیگابایت
تعداد سایت قابل میزبانی ۱ عدد
SSL رایگان
تحویل آنی

پلن دوم

500 مگابایت فضا
کنترل پنل cpanel
هارد پرسرعت SSD
پشتیبانی 24 ساعته
ترافیک ماهیانه 10۰ گیگابایت
تعداد سایت قابل میزبانی ۱ عدد
SSL رایگان
تحویل آنی

پلن سوم

1000 مگابایت فضا
کنترل پنل cpanel
هارد پرسرعت SSD
پشتیبانی 24 ساعته
ترافیک ماهیانه 20۰ گیگابایت
تعداد سایت قابل میزبانی 1 عدد
SSL رایگان
تحویل آنی

پلن چهارم

2000 مگابایت فضا
کنترل پنل cpanel
هارد پرسرعت SSD
پشتیبانی 24 ساعته
ترافیک ماهیانه 30۰ گیگابایت
تعداد سایت قابل میزبانی 1 عدد
SSL رایگان
تحویل آنی

پلن پنجم

4000 مگابایت فضا
کنترل پنل cpanel
هارد پرسرعت SSD
پشتیبانی 24 ساعته
ترافیک ماهیانه 40۰ گیگابایت
تعداد سایت قابل میزبانی 2 عدد
SSL رایگان
تحویل آنی

پلن ششم

6000 مگابایت فضا
کنترل پنل cpanel
هارد پرسرعت SSD
پشتیبانی 24 ساعته
ترافیک ماهیانه 60۰ گیگابایت
تعداد سایت قابل میزبانی 3 عدد
SSL رایگان
تحویل آنی